4 Haziran 2008 Çarşamba

Şenlik havasında...

Leona Prokopcova

Millet Hamam1 bahçesinde yap1lan festivale giderken han1meli kokusunu da hissederek yrdm. Cumhuriyet 0lkretim Okulu bahesinin giri_indeki han1melilerin kokusu etrafa yay1l1yordu.

Bugn, Leona Prokopcova Drtls'nn konseri vard1. ek Cumhuriyeti'nden bir solist ve Trk mzisyenlerden olu_an bir drtl.

Hemen arkas1ndan Ridina Ahmedova'dan solo konser dinledik. Ridina Ahmedova herhangi bir mzik enstrman1 olmadan sadece sesiyle solo konseri ilk nce biraz yad1rgansa da ilgi ekti.

Festivale kat1lan dier sanat1lar da konseri seyretmeye gelmi_lerdi san1r1m. Ben, bunlardan sadece birini grebildim. O da tiyatro sanat1s1 Ali D_enkalkar.

Festival izlenimlerimi yar1n da yazmaya devam edeceim.

Ridina Ahmedova

Hiç yorum yok: